must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Neringa festning

Samarbeidsprosjekt med Klaipeda, Litauen

En delegasjon fra Museum Stavanger (MUST) er denne uken i Klaipeda i Litauen for å være med på avslutnings markering for prosjektet «Neringa festning- konservering og bærekraftig bruk».

NERINGA FESTNING
Neringa festning er det eneste gjenværende eksemplet på 1800-tallets prøyssiske festningsverk i Litauen. Etter at anlegget ble restaurert og rekonstruert, flyttet det litauiske maritime museet inn i bygningen i 1979, og festningen ble åpnet for publikum. Men mer enn 30 år seinere var anlegget til dels sterkt preget av slitasje og skader.

PROSJEKTET
Prosjektet "Neringa festning - konservering og bærekrafitg bruk" har siden 2014 vært gjennomført av det litauiske maritime museet i Klaipeda ved hjelp av EØS-midler. Stavanger maritime museum har fungert som partnere i prosjektet, hvor målet har vært å bevare dette unike kulturminnet og å involvere samfunnet både i bevaringsprosessen og i fremtidig bruk. 

Prosjektpartnermøte i 2015

Prosjektpartnermøte i 2015

UTSTILLINGEN "HAVETS SØLV"
I tillegg har de to museene laget en utstilling om historiske kontakter mellom Klaipeda og Stavanger: "Havets sølv - fra Stavanger til Klaipeda, 1820-1870" som kan oppleves av publikum i foajeen på Stavanger maritime museum. 

Delegasjonen som er reist fra Stavanger er: Harald Hamre, Bitten Bakke, Siri Aavitsland og Ingrid Tjemsland. 

Partnership-2-Large.JPG#asset:1783