must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Vraket på Orrestranden gravd ut

Riksantikvaren ga tillatelse til utgraving. Nå er vraket på Orrestranden hentet opp.

Våren 2016 ble det oppdaget rester av et gammelt skipsvrak på Orrestranden i Klepp. I samarbeid med Klepp kommune gjennomførte Stavanger maritime museum en prøvegraving og foretok analyser av treverket.

Vraket
Vraket består av en 10x4 meter stort flak, en del av skutesiden, som har blitt begravd dypt i sanden etter en storm. Det er kjent flere forlis i på Orrestranden og flaket som nå skal graves ut stammer fra et av de uheldige skipene som endte sin siste seilas med å gå på land og bli knust av havet i det farlige farvannet langs Jæren.

Resultatene av prøveutgravingen 
Prøvegravingen viste bruk av eik i spantene og nord-amerikansk furu i garneringsplankene. Analyse av årringene fra materialet ga ingen sikker datering, slik at en generell datering til 1800-tallet ut fra byggeteknikk er det nærmeste vi har kommer så langt. Lokalt på Klepp er det mange som tror flaket stammer fra «Chieftain» som forliste på Orrestranden i 1881.

13458556_1110619742329255_43095208484274


3D-modell av vraket 
Link til interaktiv 3d-modell av flaket som ble laget etter prøvegravingen, klikk på bildet. 

 3D-ORRE.jpg#asset:2103:url


Vraket skal opp  
Klepp kommune vedtok senere å ta opp vraket med tanke på konservering og på bakgrunn av dette ble det søkt Riksantikvaren om tillatelse til å ta opp vraket. Riksantikvaren svarte med å gi tillatelse til dette og Klepp kommune, i samarbeid med Stavanger maritime museum og andre hentet opp vraket 20. juni 2017.