Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Arrangement

Norge og krigen

til sjøs

12. apr. 2018 KL. 18:00 - 19:00

I løpet av første verdenskrig gikk om lag halvparten av den norske handelsflåten tapt som en konsekvens av krigen til sjøs. Få hovedtrekkene rundt krigføringen, både hvordan den britiske blokaden og den tyske marinestrategien påvirket Norge og den norske nøytralitetspolitikken, i denne månedens Torsdag på museet på Stavanger maritime museum.

Foredragsholder er Karl Erik Haug, professor ved institutt for historiske studier, NTNU. I 2012 forsvarte han avhandlingen «Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme».

Han har blant annet forsket på forholdet mellom Norge og Tyskland under første verdenskrig.

I forkant av foredraget blir det omvisning i den nylig åpnede utstillingen Sjøfolk i krig, klokken 17-17.45.