must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1
Utstilling

Seilloftet

Autentisk interiør

08. mai 1985 - 31. des. 2019

Interiøret på dette seilloftet tilhørte firmaet E. Berentsen, som var et av Stavangers største handelshus og rederier på 1800-tallet. Opprinnelig lå seilmakerverkstedet i flere sjøhus i Børevika, i bygninger som i dag har adresse Øvre Holmegate 12-20.  Verkstedet var i drift helt fram til 1980-årene, og ble flyttet over til museet i 1985.

I utstillingen vises ulikt utstyr som var i bruk av seilmakerne, bla arbeidsbenker med maler og arbeidsbøker for seil.

Seilmarkerutstyr detalj

Forrest står en seilmakerbenk med redskaper som fetthorn, seilhanske og merlespikre. Lengre inne i rommet finnes også forskjellige produkter som seilmakerne lagde, blant annet en «vindmann» som ble brukt til å lufte ut av skipenes lasterom.

Helt bakerst i rommet henger «vinna», vindehjulet som ble brukt til å heise og låre varer til og fra loftet.