must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1
Arrangement

Utstillingsåpning

Sjøfolk i krig

01. mars 2018 KL. 15:00 - 17:00

Sjøfolk i krig – utstilling ved Stavanger maritime museum

Når sjøfartsnasjoner går til krig blir sjøfolk ofte utsatt for store farer. Fredelige arbeidsplasser som handelsskip, passasjerskip og fiskebåter kan bli angrepsmål for bombeangrep og torpedoer eller senkes av sjøminer. 

Krigsseilerne var helt vanlige sjøfolk som hadde hyre på skip og havnet midt i en krig som de absolutt ikke var forberedt på.

Havets trusler under krigene var konstante og uforutsigbare. I tillegg til den vanlige jobben ombord måtte sjøfolkene til alle tider være klare for fiendtlig angrep. De måtte lære seg å passe sine poster i maskinen og på broen under angrep, håndtere kanoner på dekk og å manøvrere under konvoiseilas.

Utstillingen forteller om hvordan de to store krigene i Europa på 1900-tallet påvirket livene til sjøfolk med arbeidsplass til havs, og om samfunnet hjemme i Norge. Både under første verdenskrig og andre verdenskrig havnet sjøfolk og skip fra Stavanger midt i krigssonen. Fortellingene til krigsseilerne under første verdenskrig er imidlertid mindre kjent enn krigsseilernes historie fra andre verdenskrig.