acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Fra sild til olje

200 år med stavangerhistorie

Hovedvekten er lagt på regionens sjøfartshistorie, handelsvirksomhet og byhistorie og formidler de lange linjene fra 1800-tallet, fram mot vår tid.

I vel bevarte kjøpmannsgårder fra 1770-1800 får elevene være med på en reise i Stavangers sjøfarts- og næringshistorie gjennom de siste to hundre år. Museet består av sjøhus med utstillinger og autentiske miljøer, bolighus med krambod, rederikontor og kjøpmannsleilighet. 

Opplegget passer godt i forbindelse med temaet  'den industrielle revolusjon' eller generell lokalhistorie. Eventuell lydguiding i 2. og 4. etasje.

BESTILL BESØK 
E-post: formidling.maritime@museumstavanger.no
Telefon: 407 28 419

RESSURSER FOR LÆRERNE
Skipper Worse, kap. 5: Handler om flere tema vi tar opp under besøket, brann, vektere, silda kommer, og "Klubben":  

NRK Fjernsynsteaterets serie om Skipper Worse- del Madam Torvestad