Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Marton

en gutt fra seilskutetiden

I over førti har elever i stavangerskolen lært lokalhistorie gjennom møtet med Marton. Det dramapedagogiske opplegget som tar utgangspunkt i den oppdiktede figuren Marton introduserer elevene for Stavangers 1800-talls historie. Opplegget er skrevet med tanke på Stavanger maritime museum, og utstillingene der. Dette gjør at elevene vil gjenkjenne gjenstander og historie fra heftet når de besøker museet. 

MARTON HEFTET 
Det beste utbytte av Marton-opplegget får elevene ved å bruke ressursene i Marton-heftet i forkant av museumsbesøket. Heftet er fordelt på faktatekster og små skuespill. Når elevene kommer til museet, kan de fremføre skuespill og kle seg opp i kostymer som henger klar.

BESTILL BESØK
E-post: formidling.maritime@museumstavanger.no
Telefon: 407 28 419

Marton

RESSURSER FOR LÆRERE 

  • Marton heftet med sanger og skuespill kan du laste ned her
  • Oppgave til Marton-heftet kan du laste ned her. 
  • Kart fra Marton sin tid.
  • Filmen Tørres Snørtevold, basert på Alexander Kiellands roman, finner du nedenfor: