Undervisningstilbud

"Sjauing på kaien" og "Sjøfolk i krig"

Stavanger maritime museum er midlertidig stengt for publikum fra 16. august 2021 frem til sommeren 2022 grunnet renovering og montering av ny utstilling. Selv om museet er stengt for ordinært publikum kan skoleklasser og barnehager bestille undervisning i utstillingene Sjauing på kaien og Sjøfolk i krig. Vår museumspedagog, Thea R. Bergsagel, er klar for å ta dere imot!

Museumspedagog ved Stavanger maritime museum Thea R. Bergsagel. Foto: Cathrine Ommundsen/MUST"Sjauing på kaien"
Aktivitetsutstilling som inviterer barn og voksne tilbake til 1950-årene. Barna får innblikk i dagligliv med arbeid og reisemåter slik det var den gang. Utstillingen er bygget opp som miljø med fjordabåt, butikk, postkontor, pakkhus og torgbod. Ungene inviteres til å kle seg ut i kostymer som henger klar og selv trå inn i "gamle dager" med rollelek og egne fortellinger som blir til på stedet.

Fra utstillingen "Sjauing på kaien". Foto: Anne Lise Norheim/MUST


"Sjøfolk i krig"
Fra en ny innfallsvinkel blir elevene presentert for de to verdenskrigene på 1900-tallet. Det handler om menneskene som ikke oppsøkte krigens uhyrligheter, men som uforskyldt havnet midt i bataljene.

Fra utstillingen "Sjøfolk i krig". Foto: Cathrine Ommundsen/MUST


Mer informasjon

Se Sjauing på kaien og Sjøfolk i krig for mer informasjon om undervisningstilbudene.

Send en e-post til thea.bergsagel@museumstavanger.no for å bestille undervisning.

Inngang fra Nedre Strandgate nr. 19. Foto: Cathrine Ommundsen/MUST