Vi tar fortsatt imot skoler og barnehager

Gjeldende smitteverntiltak f.o.m. 14. januar 2022

14. januar kom det lettelser i smitteverntiltakene. Vi tar imot skoleklasser, men undervisningstilbudene i Museum Stavanger (MUST) begrenses på denne måten:

  • Museum Stavanger holder åpent for publikum og tar imot skoleklasser som kommer på omvisninger.
  • Barneskoler og ungdomsskoler tilbys undervisningstilbud i kohortstørrelser med avstand til våre pedagoger/omvisere.
  • Videregående og voksenopplæring tilbys undervisningstilbud, men må holde 1m avstand til hverandre i besøkende gruppe i tillegg til avstand til MUST-ansatt
  • Vi tilbyr omvisninger til barnehager som er på grønt nivå. Barnehager på gult nivå er velkommen til å besøke våre utstillinger på egenhånd i kohortstørrelse.
  • Ansatte i MUST bruker munnbind, og holder minst 1m avstand til de besøkende.
  • Maks gruppestørrelse 30stk