Ansatte

Administrerende direktør

Mobil: 913 29 729

E-post

STAB

Personal- og administrasjonssjef

Mobil: 975 18 320

E-post

Økonomisjef

Mobil: 951 12 750

E-post

Kommunikasjonssjef

Mobil: 901 51 501

E-post

Administrasjonssekretær

Telefon: 51 84 27 00

E-post

AVDELING FOR NATURHISTORIE

Avdelingsdirektør

Mobil: 990 14 407

E-post

Konservator

Mobil: 407 28 536

E-post

Rådgiver

Mobil: 407 28 395

E-post

Museumspedagog

Mobil: 407 65 636

E-post

Teknisk assistent

Mobil: 958 44 845

E-post

Salgs- og serviceleder

Mobil: 407 28 397

E-post

Utstillingskoordinator

Mobil: 992 28 106

E-post

AVDELING FOR KULTUR, SJØFART OG INDUSTRI

Avdelingsdirektør

Mobil: 416 25 010

E-post

Kommunikasjonsmedarbeider

Mobil: 478 60 168

E-post

Konservator NMF

Mobil: 970 06 604

E-post

Konservator

Mobil: 977 17 387

E-post

Konservator NMF/Faglig ansvarlig ved Norsk barnemuseum og Stavanger skolemuseum

Mobil: 415 19 890

E-post

Formidlingsleder

Mobil: 452 36 549

E-post

Museumspedagog

Mobil: 919 04 489

E-post

Museumspedagog

Mobil: 907 71 465

E-post

Konservator/Formidler

Mobil: 407 28 420

E-post

Stedsansvarlig IDDIS

Mobil: 930 76 727

E-post

Rådgiver/Faglig ansvarlig ved Norsk grafisk museum

Mobil: 407 28 339

E-post

Rådgiver/Faglig ansvarlig ved Norsk hermetikkmuseum

Mobil: 407 28 431

E-post

Salgs- og serviceleder

Mobil: 464 21 752

E-post

Maritim arkeolog

Mobil: 407 28 562

E-post

Konservator NMF og forskningskoordinator

Mobil: 407 28 538

E-post

Leder for Utstein kloster og prosjektleder kulturturisme og arrangement

Mobil: 407 28 502

E-post

Formidler Utstein kloster

Mobil: 47630625

E-post

Foajémedarbeider

E-post

Maritim arkeolog

Mobil: 997 09 754

E-post

Maritim arkeolog

Mobil: 991 66 869

E-post

AVDELING FOR KUNST

Avdelingsdirektør

Mobil: 994 58 973

E-post

Konservator

Mobil: 932 16 473

E-post

Konservator

Mobil: 47386644

E-post

Konservator NMF og PhD-student

Mobil: 905 12 493

E-post

Museumspedagog

Mobil: 932 11 046

E-post

Museumspedagog

Mobil: 455 07 311

E-post

Utstillingskoordinator

Mobil: 971 82 478

E-post

Rådgiver samlingsforvaltning

Mobil: 455 02 337

E-post

Salgs- og serviceleder

Mobil: 93801445

E-post

Vaktmester

Mobil: 932 17 148

E-post

Foajémedarbeider

Mobil: 932 13 715

E-post

Foajémedarbeider

E-post

AVDELING FOR BYGG OG SAMLINGSFORVALTNING

Avdelingsdirektør

Mobil: 482 61 704

E-post

Bygningsantikvar

Mobil: 930 06 107

E-post

Konserveringstekniker

Mobil: 922 91 934

E-post

Teknisk leder

Mobil: 908 50 961

E-post

Håndverker

Mobil: 455 12 195

E-post

Vaktmester

Mobil: 932 17 148

E-post

Museumstekniker

Mobil: 940 24 388

E-post

Vaktmesterassistent

Mobil: 407 28 454

E-post

Magasinforvalter

Mobil: 458 43 187

E-post

Samlingsforvalter

Mobil: 407 28 528

E-post

Samlingsforvalter

Mobil: 94 05 22 38

E-post

Samlingsforvalter

Mobil: 976 58 981

E-post

Hovedbibliotekar

Mobil: 407 28 381

E-post