KRM
Arrangement

Torsdag på museet

Maritim medisinsk historie sett fra Norge

23. mar. 2023 KL. 19:00 - 20:00

Torsdag 23. mars kl. 19 er det klart for en ny Torsdag på museet og denne gangen får vi besøk av Jan Sommerfelt-Pettersen med tema maritim medisinsk historie sett fra Norge.

Sjøfolk lever farlige liv. Faren skaper selvfølgelig utfordringer for den enkelte, men også for fartøyet og dermed rederiet, og for last og passasjerer om bord. Å ivareta sjøfolks helse ble derfor etter hvert erkjent som nødvendig og nyttig.

Maritim medisin er følgelig et viktig fagområde for å ivareta sjøfolk og sikkerhet i den maritime næringen. Søkelyset på denne utfordringen dukket sakte opp i løpet av 1800-tallet og ble sentral i lovgivningen fra 1903. Det er interessant å se hvorledes erkjennelsen om medisin ombord oppstod. Søkelys på helse på havet har bølget frem og tilbake i løpet av disse årene og denne historien vil bli presentert i foredraget.

Jan Sommerfelt-Pettersen er kontreadmiral, lege og spesialist i samfunnsmedisin med en lang yrkeskarriere både som sjømannslege og marinelege. Han har vært engasjert i maritim medisin og marinemedisin både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har han en særegen interesse i historien til medisin på havet - i hele sin bredde.