acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Fra sild til olje

Ungdomstrinn, videregående skole og studenter


Stavanger maritime museum har åpnet for undervisning til skoler selv om museet fortsatt er stengt for vanlige besøkende frem til 1. juni. For å kunne følge gjeldende smittevernregler vil vi hver ukedag (unntatt mandager) kunne ta imot en gruppe fra én skole på totalt 10 elever.

Dette er ett av Stavanger maritime museums to tilbud i koronatiden.

Hovedvekten er lagt på regionens sjøfartshistorie, handelsvirksomhet og byhistorie og formidler de lange linjene fra 1800-tallet, fram mot vår tid.

I vel bevarte kjøpmannsgårder fra 1770-1800 får elevene være med på en reise i Stavangers sjøfarts- og næringshistorie gjennom de siste to hundre år. Museet består av sjøhus med utstillinger og autentiske miljøer, bolighus med krambod, rederikontor og kjøpmannsleilighet.

Opplegget passer godt i forbindelse med temaet 'den industrielle revolusjon' eller generell lokalhistorie.

BESTILL BESØK
E-post:post@museumstavanger.no
Telefon: 452 36 549 (Ingrid )

RESSURSER FOR LÆRERNE
Skipper Worse, kap. 5: Handler om flere tema vi tar opp under besøket, brann, vektere, silda kommer, og "Klubben":

NRK Fjernsynsteaterets serie om Skipper Worse- del Madam Torvestad.