acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Sjøfolk i krig

Ungdomstrinn og videregående skole

Stavanger maritime museum har åpnet for undervisning til skoler selv om museet fortsatt er stengt for vanlige besøkende frem til 1. juni. For å kunne følge smittevernregler vil vi hver ukedag (unntatt mandager) kunne ta imot en gruppe fra én skole med totalt 10 elever.

Dette er ett av Stavanger maritime museums to tilbud i koronatiden.

Hvordan er det å være sjømann når stormaktene utkjemper krig til havs?
Hvordan oppleves det å bli utsatt for angrep med miner, torpedoer og ubåter?
Hvem er helter i krig? Og hvordan bestemmer vi det?
Hvordan påvirkes samfunnet på land av krig som føres langs kysten og langt til sjøs?
Hvordan er det å ha foreldre som arbeider til sjøs når det er krig?

Helt vanlige sjøfolk med hyre på skip havnet midt i stridssonen både under første og andre verdenskrig, uten kamptrening og forberedelser. De måtte lære seg å passe sine poster i maskinen og på broen under angrep, håndtere kanoner på dekk og å manøvrere under konvoiseilas. I tillegg til den vanlige jobben ombord måtte sjøfolkene til alle tider være klare for fiendtlig angrep.

Fra en ny innfallsvinkel blir elevene presentert for de to verdenskrigene på 1900-tallet. Det handler om menneskene som ikke oppsøkte krigens uhyrligheter, men som uforskyldt havnet midt i bataljene. Elevene får blant annet bli kjent med to unge menn med hver sine skjebnesvangre historier knyttet til verdenskrigene, høre hvordan det var å vente på en far som ikke kom hjem, oppleve lyden av ubåtsonaren som søker etter neste torpedomål, se propagandakunst fra første verdenskrig og høre om hvordan byen Stavanger kunne være å leve i under de to krigene.

Varighet på opplegg er 45 minutter